COMMUNITY FLAGS

De regenboogvlag is al sinds 1978 hèt symbool voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Maar wist je dat dit lang niet de enige vlag is die gebruikt wordt? Zo divers en kleurrijk als onze gemeenschap is, zo groot is de diversiteit aan vlaggen om verschillende seksuele geaardheden, genderidentiteiten en gemeenschappen uit te drukken. In de Schoutenstraat hangt tijdens deze eerste editie van het Rainbow Festival een greep uit de grote verzameling vlaggen die onze community rijk is. Op deze pagina leer je meer over de betekenis van deze vlaggen.

We hebben geprobeerd een brede en inclusieve verzameling aan vlaggen weer te geven, maar we zijn ons ervan bewust dat deze verzameling zeker niet compleet is. ‘Community Flags’ is geïnspireerd door de ‘Find All Flags Tour’ die dit jaar als alternatief voor de Pride Walk in Amsterdam werd georganiseerd door Daan Smeelen en Janne Mooij. Teksten zijn bewerkt door Erik Slotboom, heeft u suggesties voor verbeteringen, laat het ons weten via: erik@homomonument.nl

English version

REGENBOOGVLAG

De zes kleurige regenboogvlag is wellicht het bekendste symbool van de LHBTQIA+ beweging. Het originele ontwerp van Gilbert Baker uit 1978 bestond echter uit niet zes. maar acht kleuren: roze voor seksualiteit, rood voor het leven, oranje voor genezing, geel voor de zon, groen voor de natuur, turkoois voor kunst, indigo voor harmonie en violet voor geest. De regenboogvlag wordt wereldwijd herkend als het symbool voor Pride, maar is bijvoorbeeld ook een symbool voor de vredesbeweging.

LESBIAN PRIDE

Er zijn verschillende vlaggen in gebruik die de lesbische gemeenschap representeren. Een paarse vlag met zwarte driehoek met daarin een witte dubbele bijl of ‘labrys’ representeert ‘butch’ lesbiennes. Er is ook een ‘lipstick’ lesbische vlag uit 2010, om lesbiennes te representeren die meer typische ‘vrouwelijke’ gender uitingen vertonen. Vanuit een variant deze vlag is in 2018 de vlag met zeven strepen ontwikkeld die je ziet hangen. Donker oranje staat voor ‘gender non-conformiteit’, oranje voor ‘onafhankelijkheid’, lichtoranje voor ‘gemeenschap’, wit voor ‘unieke relaties met vrouwelijkheid’, lichtroze voor ‘sereniteit en vrede’, roze voor ‘liefde en seks’ , en donker roze voor ‘vrouwelijkheid. Er is ook vlag met vijf strepen in omloop.

TRANS PRIDE

Bij transgender personen komt de genderidentiteit of expressie niet overeen met het bij de geboorte vastgelegde geslacht. De Transgender Pride vlag is in 1999 ontworpen door transvrouw Monica Helms. Deze vlag is niet enige Trans Pride vlag, maar wereldwijd het meest erkende en herkenbare symbool voor Trans Pride en transgenderrechten. De witte streep in het midden staat symbool voor diegene die in transitie zijn, of een neutraal of ongedefinieerd geslacht hebben.

De term ‘cisgender’ duidt op mensen die zich qua gender identificeren met het geslacht dat ze bij geboorte kregen toegewezen.

BEAR PRIDE

De International Bear Brotherhood Flag is ontworpen om de ‘bear’-subcultuur binnen de LGBT-gemeenschap te vertegenwoordigen. Craig Byrnes creëerde in 1995 de vlag met inclusiviteit in het achterhoofd. De kleuren representeren echter niet noodzakelijk menselijke huid- en haarkleur tinten, maar eerder de kleuren van het bont van de natuurlijke beren wereldwijd. Binnen de Bear-community, doorgaans homoseksuele mannen, worden voornamelijk typisch masculiene eigenschappen gevierd (lichaamsbeharing, bouw, etc.). Er zijn echter vele subcategorieën van mensen die als ‘bear’ aangeduid kunnen worden.

BISEXUAL PRIDE

Biseksualiteit is een seksuele geaardheid, voor mensen die zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot minstens twee geslachten. De Biseksuele Pride vlag werd in 1998 ontworpen door Michael Page om de zichtbaarheid van biseksuelen binnen de LHBT-gemeenschap te vergroten. In de vlag staat roze voor aantrekkingskracht van hetzelfde geslacht/gender, blauw is voor aantrekkingskracht van ander geslacht/gender en paars voor de aantrekkingskracht voor het totale genderspectrum.

NON-BINARY

Een non-binair of niet binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gender identiteiten van alleen ‘man’ of ‘vrouw’. De non-binary vlag is in 2014 ontworpen door activist Kye Rowan. Elke kleur staat voor een niet-binaire identiteit: geel voor mensen die zich buiten het binaire spectrum identificeren, wit voor niet-binaire mensen met meerdere geslachten, paars voor mensen met een combinatie van zowel mannelijke als vrouwelijke geslachten, en zwart voor mensen zonder gender.

DRAG COMMUNITY

De term “drag” verwijst naar de imitatie van mannelijkheid, vrouwelijkheid of andere vormen van genderexpressie middels kleding en/of make-up. Drag is meestal een vorm van performancekunst en de drag-scene is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de LGBTQIA + gemeenschap en het roze nachtleven. Er zijn meerdere vlaggen die de drag community representeren, zoals de “Feather Pride” vlag, waarop een fenix wordt afgebeeld. De vlag die je ziet hangen is een bewerking van een vlag uit 2010, ontworpen door Veranda L’Ni. Paars staat voor de passie voor drag, wit voor de ‘tussenstaat’ , blauw voor zelfexpressie, de kroon voor leiderschap in de community and de sterren voor de vele vormen van drag. In 2020 voegden Daan Smeelen en Janne Mooij een snor toe om Drag Kings te symboliseren.

ASEXUAL

Aseksualiteit is het ontbreken van seksuele aantrekkingskracht tot anderen en/of een laag of geen seksueel verlangen. Sommige mensen beschouwen aseksualiteit ook als een seksuele geaardheid of juist het ontbreken daarvan. De aseksualiteit vlag is in 2010 tot stand gekomen na stemming bij een Asexual Visibility and Education Network (AVEN) bijeenkomst. De vlag vertegenwoordigd aseksualitiet (zwart), aseskuelen en demiseksuelen (grijs), bondgenoten of ‘allies’ (wit) en gemeenschap of ‘community’(paars).

INTERSEX

Intersekse mensen zijn mensen die niet alle biologische mannelijke of vrouwelijke kenmerken vertonen, of juist een combinatie van beide. Dit kan bij de geboorte duidelijk zijn of later in het leven  worden. De intersekse-vlag vond oorsprong in 2013 in Australië en de cirkel symboliseert heelheid en volledigheid. Intersekse mensen kunnen, net als ieder ander, zich identificeren met elke seksuele geaardheid of genderidentiteit.

LEATHER PRIDE

Sinds het ontwerp in 1989 door kunstenaar Tony DeBlase, is de leather pride vlag een symbool geworden dat wordt omarmd door de gay leer subcultuur. Sindsdien wordt het geassocieerd met leer in het algemeen en ook met verwante groepen zoals de BDSM-gemeenschap. De kunstenaar had geen specifieke betekenis voor de kleuren en symbolen die in het ontwerp werden gebruikt, en liet de betekenis bewust over aan de interpretatie van de kijker. Hoewel de vlag gebruikelijk is in de leergemeenschap voor homo’s, is het geen exclusief homosymbool en vertegenwoordigt het de hele leergemeenschap.

PANSEXUAL

Pansexuality verwijst naar de (seksuele) aantrekking tot mensen ongeacht hun genderidentiteit of geslacht, naar het Griekse woord pan, dat “alles” betekent. De panseksuele vlag werd geïntroduceerd in 2010, bedoeld om het bewustzijn voor panseksualiteit te vergroten en als een manier om panseksualiteit te onderscheiden van biseksualiteit.

Roze staat voor aantrekkingskracht voor mensen die zich identificeren als vrouw, blauw voor aantrekkingskracht voor mensen die zich identificeren als man, en geel voor aantrekkingskracht voor non-binaire, agender, bigender of genderfluïde identificerende personen.

GENDERFLUID

Genderfluïde is een genderidentiteit waarbij mensen zich niet binden aan één enkele genderidentiteit. Genderfluïde mensen spreken vaak de wens uit om flexibel te blijven over hun genderidentiteit. De vlag, gemaakt door J.J. Poole in 2012, vertegenwoordigt de schommelingen en de flexibiliteit van gender. Roze staat voor vrouwelijkheid, wit voor het ontbreken van geslacht, paars voor de combinatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid, zwart voor alle geslachten (inclusief derde geslachten) en blauw voor mannelijkheid.

POLYSEXUAL

Polyseksualiteit is de seksuele aantrekkingskracht voor veel, maar niet alle geslachten. Polyseksualiteit moet niet worden verward met polyamorie, het vermogen om met meerdere mensen tegelijk een relatie te hebben. Het verschilt ook van panseksualiteit, waarin men zich aangetrokken voelt tot alle geslachten en genderidentiteiten. De polysexuele vlag, gemaakt door Tumblr-gebruiker Samlin in 2012, staat voor aantrekkingskracht tot vrouwen (roze), niet-binaire personen (groen) en tot mannen (blauw).

GENDERQUEER

Genderqueer is een overkoepelende categorie voor genderidentiteiten die niet strikt mannelijk of vrouwelijk zijn en/of die buiten de binaire constructie van gender vallen. en de ‘cis’-normativiteit uitdagen. Genderqueer wordt vaak door mensen gebruikt om zichzelf te identificeren als iemand die de binaire sociale constructies van gender uitdaagt. De genderqueer-vlag is in 2011 ontworpen door Marilyn Roxie. De vlag vertegenwoordigt androgynie of queerness (lavendel),  zonder gender identiteit (wit) en identiteiten buiten de gender ‘binary’ (groen).

PROGRESS PRIDE / INCLUSIVE PRIDE

In juni 2018 bracht queer en non-binaire ontwerper Daniel Quasar een herontwerp van de regenboogvlag uit om de nadruk te leggen op inclusie en vooruitgang binnen de LHBTQIA + gemeenschap. De zwarte en bruine strepen werden voor het eerst toegevoegd in een versie van de regenboogvlag uit 2017 in Philadelphia om mensen van kleur en gemarginaliseerde gemeenschappen te vertegenwoordigen. Quasar plaatste deze strepen, samen met de kleuren van de transgender Pride-vlag, links van de regenboogvlag in de vorm van een pijl. De pijl wijst naar rechts om voorwaartse beweging aan te geven, terwijl de plaatsing langs de linker rand uitbeeldt dat er nog steeds vooruitgang moet worden geboekt. De zwarte streep vertegenwoordigt ook degenen die met hiv/AIDS leven, degenen die niet meer leven en het stigma dat hen omringt.

Deelnemende organisaties

Pann

Meer weten?

COC Midden Nederland

Meer weten?

Het Midzomergracht festival

Meer weten?

Colored Qollective

Meer weten?

Queer Film Festival Utrecht

Meer weten?

Anteros

Meer weten?